Jazyková školka

Co znamená jazyková školka?

Jazyková školka je v dnešní době často diskutovaným pojmem. Dokáže si ale každý z nás představit, co všechno tento pojem v sobě zahrnuje? Jazyková školka nemusí být pouze jednostranně, jednojazyčně zaměřená instituce, ve které, dle názvu, probíhá specifická výuka jazyka.

Jazyková školka je výchovně vzdělávací instituce, která se zaměřuje na výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku v určitém jazykovém prostředí. Volba jazyka závisí pouze na provozovateli, zřizovateli a na požadavcích daného prostředí.

Základním předpokladem takovéto školky je tedy poptávka v daném městě v závislosti na jeho velikosti a lokalitě. Příhraniční města většinou volí především jazyk, který se v jejich okolí, sousedské zemi, používá. Města, jakými je Praha, Plzeň, Brno apod., budou volit zaměření jazykové školky také s ohledem na složení obyvatelstva, poměru a druhu cizinců zde pracujících.

 

Anglické jazykové školky

Jak vyplývá z předchozích informací, jazyk volený pro komunikaci a výchovný proces vzdělávání nemusí být pouze jeden. Nejčastěji se však setkáváme s anglickými jazykovými školkami.

Jejich rozšířenost a vysoká poptávka po nich jasně plyne z vývoje dnešní společnosti, která směřuje k trendu povinnosti dokonalé znalosti právě anglického jazyka. Každý z nás si je vědom možností, jež se našim dětem otevírají při zvládnutí jednoho, a to z hlediska celosvětové komunikace velmi rozšířeného a podstatného, jazyka.

Na každou následující generaci jsou kladeny vyšší nároky, které plynou z úspěchů či neúspěchů generací předešlých. Proto již pro naše děti bude zcela přirozená potřeba znalosti více než jednoho cizího jazyka.

 

Důležitost jazykových školek

Školka, která svým zaměřením následuje vývoj společnosti směrem k vyšším schopnostem komunikace, upravuje svůj vzdělávací program tak, aby obsahem, zaměřením a rozsahem stále odpovídal možnostem a zkušenostem dětí předškolního věku. Školka nadále zůstává místem pro hraní, místem s pozitivní náladou a pocitem jistoty a podpory.

Dítě z hlediska psychologického je schopno naučit se ovládat cizí jazyk již v tomto raném věku. Někteří se podiví, ale právě pro tyto děti, vyskytující se pravidelně po určitou dobu v různém jazykovém prostředí, není tak náročné přijmout cizí jazyk téměř za vlastní.

Dětský mozek ještě nedělí jazykové centrum, a proto si dítě jednotlivé fráze nepřekládá. Přijme je takové, jaké jsou. Jazykové školky nám tímto umožňují pomoci našim dětem se plně připravit na vlastní budoucnost. I kdyby se vývoj společnosti obrátil směrem jiným, než který jsem naznačila, věřím, že stále bude platit známé: „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.“

Vhodnou školkou je například síť jazykových školek KinderGarten.

 


Zajímavé informace


Anketa

Chodí vaše děti do jazykové školky?

Ano
58%
114

Ne
19%
38

Přemýšlím o tom
22%
44

Celkový počet hlasů: 196


Hledáte pro vaše děti bydlení s plnou občanskou vybaveností? Novostavby Praha vám to dopřejí.

Školní tašky pro vaše ratolesti v široké nabídce.