Mateřská školka

 

Volba mateřské školky

Vstup dětí do mateřské školky je velmi důležitým momentem v jejich životě, proto by rodiče měli věnovat dostatečnou pozornost při její volbě. V současné době je možnost výběru značná. Kromě státních mateřských školek existuje velká řada soukromých mateřských školek, které se specializují v nejrůznějších oblastech.

 

Soukromá mateřská školka

Soukromé mateřské školky nabízejí kromě péče a vzdělávání celou řadu doplňkových nadstandardních služeb. Velmi oblíbené jsou například jazykové školky, jejichž program je veden v cizím jazyce a v řadách učitelů jsou zastoupeni rodilí mluvčí. V případě, že se nejedná o jazykovou školku, bývají v nabídce programu jazykové kurzy pro děti. Děti se tak od raného věku učí základům cizího jazyka pomocí písniček, básniček a her.

 

Kroužky pro děti

Další vítanou službou jsou odpolední kroužky pro děti, ať už sportovního, výtvarného či hudebního zaměření. Děti mají na výběr z takových činností jako je plavání, tenis, lekce keramiky či hra na hudební nástroj. Rodiče tak mají jistotu, že jejich dítě má smysluplně naplněné odpoledne ve známém prostředí, kde se cítí spokojeně a bezpečně.

 

Hlídání dětí

Hlídání dětí mimo otvírací dobu školky se rovněž setkává s kladným ohlasem na straně rodičů, stejně jako svoz dětí školním autobusem. Také skutečnost, že soukromé školky často přijímají děti mladší 3 let, je důležitým faktorem pro mnoho rodičů při jejich rozhodování.

Speciálním typem mateřských školek jsou firemní školky. Tyto školky jsou zřízeny výhradně pro pracovníky té které firmy a maximálně vycházejí vstříc potřebám jejích zaměstnanců.