Učte své děti cizí jazyky

V současné době stále více roste potřeba ovládat cizí jazyky. S jejich výukou bychom u našich dětí tedy neměli příliš váhat, protože v předškolním věku si budou základy cizí řeči osvojovat ještě snadno a "bezbolestně". Rodiče se mohou pokusit učit své děti sami. Kolik z nás však má potřebné znalosti a dostatek času? Vhodným řešením jsou kvalitní jazykové školky.

Hravá výuka jazyků

Dobrá jazyková školka poskytne kvalitní program a osobní přístup. Dětem se dostane péče odborných pracovníků, měly by přijít do styku s rodilým mluvčím. V malém kolektivu vrstevníků budou své přirozeným způsobem nabyté znalosti rozvíjet a upevňovat.

Pamatujete si na vlastní první zkušenosti s jazyky? Tupé biflování slovíček, frází a gramatických jevů bez širších souvislostí? Tomu se vaše děti mohou vyhnout. Vše potřebné se naučí zatímco si budou hrát.

Angličtina jako univerzální jazyk

Nemá smysl to popírat, angličtina se postupně stala univerzální dorozumívacím jazykem po celém světě. Nejlepší volbou pro budoucnost vašeho dítěte je tedy bezpochyby anglická školka.

Není to tak dlouho co začaly vznikat kvalitní anglické školky po celé republice. Jejich počet určitě bude narůstat i nadále. Vybírejte pečlivě.

Výuku angličtiny nabízí i lepší firemní školky. Firemní školka přináší různé výhody, například možnost umístění již rok a půl starého dítěte, dobrý přehled o denním programu a poskytované péči.

Školkou to nekončí

Co se vaše ratolest ve školce snadno naučí, to také může velmi rychle zapomenout, pokud se nepostaráte o udržování a rozvoj nabytých znalostí. Doufejme, že se trend přirozeného učení cizího jazyka z mateřských školek rozšíří více i na školy základní. Do té doby se alespoň porozhlédněte po jazykových kroužcí. V létě probíhájí prázdninové tábory, kde se mohou děti setkat s kamarády z jiných zemí.